Hình ảnh thực tế – chung cư mini Nhật Tảo

Dưới đây hình ảnh thực tế – các công trình Chung cư mini Nhật Tảo của chúng tôi , các công trình đã bàn giao cho quí khách hàng, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất ( gọi chung là sổ hồng căn hộ chung cư mini)

chung-cu-mini-ha-noiHình ảnh thực tế các công trình chung cư mini của chúng tôi – từ mặt ngoài căn hộ chung cư đến bếp và phòng ngủ

anh-thuc-te-cong-trinh (2)

Hình ảnh thực tế các công trình đang làm móng, ép cọc, đổ móng , vật liệu hoàn thiện, đổ sàn và kết cấu tổng thể .

anh-so-hong-chung-cu-mini

Hình ảnh GCN quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới được cấp ( gọi sổ đỏ sổ hồng căn hộ chung cư)