Giới thiệu về Chung cư Minh Đại Lộc 1,2,3 đã bàn giao GCN

Chung cư Minh Đại Lộc , là hệ thống chung cư mini tại phường Đông Ngạc, phường Thụy Phương quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội của chúng tôi đã và đang xây dựng và bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  ( sổ hồng  chung cư riêng từng căn hộ).  Chung cư Minh Đại Lộc 1: xây dựng khoảng 8 tháng đến 01/07/2016 bàn giao nhà cho quí khách hàng vào ở sau một tháng chủ đầu tư chúng tôi làm Hợp đồng công chứng vào cuối tháng 7/2016 đến đầu tháng 9/2016 đã bàn giao nhà cho quí khách hàng