Cách nhận biết chung cư mini xây đúng phép và cấp GCN

Cách nhận biết chung cư mini xây đúng phép và tách sổ riêng từng căn hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với chung cư tư nhân hay còn gọi chung cư mini  vẫn nhiều người vẫn bảo ” làm gì có sổ riêng, có chăng chỉ sổ chung” hoặc hàng loạt báo chí đưa lên mặt báo thời gian trước. Nhưng thực tế là chung cư mini ( chung cư tư nhân) được luật hóa từ năm 2010 cho đến nay đã có nhiều tòa làm đúng phép đã tách sổ riêng cho nhiều khách hàng, dưới đây chia sẻ của