Hình ảnh thực tế – chung cư mini Nhật Tảo

Dưới đây hình ảnh thực tế – các công trình Chung cư mini Nhật Tảo của chúng tôi , các công trình đã bàn giao cho quí khách hàng, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất ( gọi chung là sổ hồng căn hộ chung cư mini)